2015 წლის 15 მაისს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის III3 კლასში კლასის ხელმძღვანელი ხათუნა ფაიქიძე,

საგნის მასწავლებელი ნათელა კოღუაშვილი ჩატარდა ინგლისურენოვანი ღონისძიება “King Tab’s Birthday” (მეფე ტაბის დაბადების დღე). ღონისძიების მიზანი იყო ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მასალის პრაქტიკულად გამოყენება და სამეტყველო უნარების წარმოჩენა. ღონისძიებაში ჩართული იყო ყველა მოსწავლე. ისინი ცდილობდნენ წარმოეჩინათ თავიანთი შესაძლებლობები. ღონისძიებას ესწრებოდნენ სკოლის დირექცია, ინგლისური ენის პედაგოგები, მოწვეული სტუმრები და მშობლები.