2015 წლის 1 ოქტომბრიდან სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლაში წარმატებით მიმდინარეობს პროექტის “ჭადრაკი სკოლაში” პილოტირება.

პროექტს ახორციელებს საქართველოს ჭადრაკისა და შაშის ფედერაცია, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად. მე-2 კლასის მოსწავლეები აქტიურად არიან ჩართული ჭადრაკის შესწავლაში. სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე კომპიუტერული და ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით. ჭადრაკის სწავლებას უძღვება პედაგოგი მირანდა კავაძე.https://www.facebook.com/%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%93%E1%…/…/ ჭადრაკი სკოლაში