2015 წლის 9დეკემბერს სსიპ ქალაქ ქუთაისის მე-17 საჯარო სკოლის მე-8მესამე კლასში ჩატარდა ჩატარდა ღია გაკვეთილი რუსულ ენაში თემაზე ,,წელიწადის დროები”პედაგოგი ქეთევენ ხაძარაზე,მოსწავლეებმა წარმოადგინეს პროექტები, სლაიდები, ჩანახატები.