2015 წლის 3 აპრილს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის 15 კლასში (დამრიგებელი ციური კრავიშვილი) ჩატარდა ღია გაკვეთილი თემაზე “ფაიფურის თოჯინა”.

გაკვეთილის მიზანი იყო კითხვის უნარ-ჩვევების განმარტება. ი.ს.ტ- ის გამოყენება საგაკვეთილო პროცესში. სააზროვნო უნარების განვითარება. შემოქმედებითი უნარების ჩამოყალიბება და განვითარება.