2015 წლის 27 სექტემბერს სსიპ ქალაქ ქუთაისი მე-17 საჯარო სკოლაში გაიმართა ტრენინგი სასკოლო ქსელის პროგრამის ფარგლებში, რომლესაც ესწრებოდნენ იმერეთის რეგიონის საჯარო სკოლის წარმომადგენლები.

ტრენინგზე განხილული იქნასაგანმანათლებლო რესურსების შექმნის, მისი ეფექტურად გამოყენებისა და შეფასების კომპონენტები.ტრენინგს უძღვებოდა საქართველოს მასწავლებელთა სახლის ტრენერი მზია სულამანიძე.