2015 წლის 2 აპრილს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლაში ჩატარდა საინფორმაციო კამპანია, რომლის მიზანია გაიზარდოს აუტიზმის შესახებ სკოლის პედაგოგების

მოსწავლეთა და მშობლების ინნფორმირებულობა. კამპანიის მონაწილეებმა გადაინაცვლენ თეთრ ხიდზე, საიდანაც გაუშვენ საჰაერო ლურჯი ბუშტები.