2015 წლის 2 დეკემბერს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის V-1 კლასში (პედაგოგები: ნანა ხაჭაპურიძე, ნარგიზა მებურიშვილი) ჩატარდა გაკვეთილი ქართულ ენას ადა ლიტერატურაში, სადაც გამოყენებული იქნა ი.ს.ტ. ტექნოლოგიები.


გაკვეთილის თემა: იაკობ გოგებაშვილის “იავნანამ რა ჰქმნა?!” შემაჯამებელი მუშაობა.
მიზანი: მხატვრული ტექსტის ინტერპრეტაციის უნარის განვითარება.
აქტივობები:
“ტექსტის აწყობა” (ილუსტრირებისა და ტექსტის ფრაგმენტების მიხედვით)
ფოტოსურათებისა და ილუსტრაციების დაკავშირება ტექსტთან.
ფილმისა და მოთხრობის შინაარსის შედარება.