2015წლის 23 დეკემბერს მე-17 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგმა ნარგიზა მებურიშვილმა მეცხრეკლასის მოსწავლეებთან ერთად, (დამრიგებლები მანანა ტყეშელაშვილი, ლალი ლანჩავა) წარმოადგინეს პროექტის ,, ვკითხულობთ კლასიკოსებს” პრეზენტაცია, რომელიც მიეძღვნა მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედებას,

პროექტის მიზანია წიგნზე დამოუკიდებელი მუშაობის, ტექსტის გააზრებისა და აღქმის, შეფასების, ანალიზის პრეზენტაციის უნარების განვითარება .პრეზენტაციას ესწრებოდნეე პედაგოგები და სკოლის დირექცია