2015 წლის 6 ნოემბერს სსიპ ქალაქ ქუთაისის მე-17 საჯარო სკოლის მე-9 და მე-7 კლასის მოსწავლეები ნიკოლოზ ცინარიძე და მათე მაღლაკელიძე დაჯილდოვდნენ მხატვრული კითხვის კონკურსში

,,აწ, ენა მინდა გამოთქმად” წარმატებული მონაწილეობისათვის. პროექტი განხორციელდა ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ,მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის მიერ, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა საჯარო და კერძო სკოლის 120 მოსწავლემ