2014 წლის 4 აპრილს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელმა თეა ბარდაველიძემ ჩაატარა ღია გაკვეთილი “The Big Lunch for the King”. 31 და 32 კლასებში (დამრიგებელი ციური ბაჯაძე, მედეია ადეიშვილი). გაკვეთილზე მოხდა English World 2-ის შეჯამება, რითაც მე-3 კლასელები ესტუმრებიან “English World 3”-ს.