2014 წლის 1 ოქტომბერს  სპორტის პედაგოგის ქეთევან ჟორჟოლაძის ხელმძღვანელობით VI2 და V2 კლასებს ჩაუტარდათ გაკვეთილი სპორტულ მუზეუმში სადაც მოსწავლეები გაეცვნენ ჩვენი ქალაქისა და საქართველოს წარმატებულ სპორტსმენთა ცხოვრებას. მოსწავლეებსა და გიდს შორის გაიმართა დისკუსია, მოსწავლეები კმაყოფილი დარჩნენ.