2014 წლის 17-18 მაისს სსიპ ქალაქ ქუთაისის უცხო ენების კათედრის რუსული ენის პედაგოგები ირინე ბურჯალიანი და ირინა კუდრიავცევა იმყოფებოდნენ ბაზალეთის ტბაზე

თბილისის მასწავლებლის სახლის მიერ ორგანიზებულ სემინარზე რუსულ ენაში. სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში ტრენინგ-მოდულის ტრენერებმა გაუზიარეს რუსული ენის პედაგოგებს თავიანთი გამოცდილება პროექტ-გაკვეთილებისა და აუდირების გაკვეთილების ჩატარებისა. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების რუსული ენის პედაგოგები.