2014 წლის 14 ივნისს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლაში ჩატარდა მე-11 კლასელთა  საატესტატო გამოცდების საცდელი გამოცდა რომელსაც ხელმძღვანელობდა  სკოლის IT სპეციალისტი გიორგი საკანდელიძე

და   სკოლის დირექტორის პირველი მოადგილე ვიტალი პატარიძე, საცდელ გამოცდაში  მონაწილეობა მიიღო  67-მა მოსწავლემ.  საატესტატო გამოცდების პირველი ოთხი საგნის ( ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, გეოგრაფია) გამოცდები გაიმართება 16,17,18,19 ივნისს.