სსიპ ქალაქ ქუთაისის 17 საჯარო სკოლის მე–3 კლასში (კლასის ხელმძღვანელი ნინო გერაძე)  ჩატარდა შემაჯამებელი ტესტირება ქართულ ენაში.

ტესტები მოიცავდა ქართული ენის გრამატიკის საკითხებს. ტესტირებას ესწრებოდა მოსწავლეთა აბსოლუტური უმრავლესობა.