2013 წლის 6 აპრილიდან ილიას უნივერსიტეტში მიმდინარეობს ევროსაბჭოს მიერ დაფინენსებული  პროექტ   PROFILES-ის ფარგლებში საბულებისმეტყველო საგნების  კონკურსის წესით შერჩეული საქართველოს  19 მასწავლებლის  ტრენინგი.

ტრენინგი გულისხმობს  საბუნებუსმეტყველო დისციპლინების სწავლებაში მეცნიერული კვლევა-ძიების დანერგვას.  დასავლეთ საქართველოდან ტრენინგში მონაწილებას ღებულობს ქუთაისის # 17 სკოლის ფიზიკის მასწავლებელი თეა ქუთათელაძე. სკოლის საბუნებისმეტყველო კათედრამ გამართა რიგგარეშე კრება, სადაც განხილულ იქნა ტრენინგზე მიღებული გამოცდილება, კათედრის ჭევრებმა დაგეგმეს განხილული  აქტივობის განხორციელება სკოლის რამდენიმე კლასში, მიმდინარეობს გაკვეთილის გეგმებზე მუშაობა. კათედრის ერთობლივი ნამუშევარი წარმოდგენილი იქნებაPROFILES-ის  მომდევნო სატრენინენგო შეხვედრაზე 26 აპრილს.