2013 წლის 8 ნოემბერს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის XI2 კლასში ჩატარდა ინტეგრირებული გაკვეთილი მათემატიკა-ფიზიკაში თემაზე:

S(X)=A(coswt+ce) ფორმულის მოცემული ტრიგონომეტრიული ფუნქციის გამოყენება ფიზიკაში (პედაგოგები: ხათუნა ლანჩავა, თეა ქუთათელაძე)