2013 წლის 10 ოქტომბერს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლაში ჩატარდა მოსწავლეთა თვითმმათველობის არჩევნები.არჩევნებს ატარებდა საარჩევნო კომისია,

 რომელიც დაკომპლექტებული იყო IX-X კლასების სამი მოსწავლისგან. არჩევნებს აკვირდებოდნენ  მასწავლებლები  და  მოსწავლეები. მათ ის შეაფასეს როგორც სამართლიანი და გამჭირვალე. თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვებულმა კანდიდატებმა პირველ სხდომაზე აირჩიეს თვითმმართველობის თავმჯდომარე გიორგი მახარობლიძე რომელიც თვითმმართველობას წარმოადგენს სკოლაში და ასევე მის ფარგლებს გარეთ.