2012 წლის 17 ოქტომბერს გაიმართა პირველი შეხვედრა ბრიტანეთის საბჭოს საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში “ Talking Cultures “.
შერჩეული იქნა 13-15 წლის ასაკის 15 მოსწავლე:
1. ანრი ანღულაძე;
2. ანი გაბუნია;


3. ნინო ცხადაძე;
4. თემო ადეიშვილი;
5. თათია წერეთელი;
6. მარი მხეცაძე;
7. ლიკა ხურციძე;
8. ლიკა კოკაია;
9. თამარ სიხარულიძე;
10. რომეო კუხიანიძე;
11. ლანა შალამბერიძე;
12. ნინო ჩაჩანიძე;
13. სალომე სვანაძე;
14. მარი ხვადაგიანი;
15. მარი მარუაშვილი.
ჩატარდა პირველი კლასგარეშე გაკვეთილი-აქტივობა თემაზე “Class biography“.
მოსწავლეებს მიეწოდა ინფორმაცია პროექტის შსახებ. ისინი გაეცნენ პროექტის მიზნებსა და პრიორიტეტებს.განხორციელდა აქტივობა, რომელიც მიზნად ისახავდა პროექტის წევრების გაცნობას ინტერვიუს სახით. მოსწავლეებმა ათი საკითხის ირგვლივ დაუსვეს ერთმანეთს 20 შეკითხვა, შემდეგ აუდიტორიას წარმოუდგინეს საკუთარი თავი და ასევე მეგობარიც. აქტივობის ბოლოს მოსწავლეებს დაევალა “wiki spaces”-ს დათვალიერება და ბლოპგზე მუშაობის დაწყება.
მოცემულ ინტერაქტიულ აქტივობაში ჩართული იყვნენ PC მასწავლებლები- ჯონ ამატო, კრისტალ უილიამსი. ასევე სკოლის ადმინისტრაცია და პედაგოგები.