2012 წლის 5 ნოემბერს 14 საათზე ქალაქ ქუთაისის ,,ამერიკის სახლში“ ჩატარდა სემინარი თემაზე ,,Presidental eleitionsin America“.

აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო სსიპ ქალაქ ქუთაისის №17 საჯარო სკოლის მე-8 და მე-9 კლასის 15-მა მოსწავლემ. სემინარის მიზანია ამერიკის საპრეზიდენტო საარჩევნო სისტემის გაცნობა მოსწავლეთათვის და კომუნიკაციისა და დისკუსიის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება, განმტკიცება ინგლისურ ენაზე.