2012 წლის 22 ნოემბერს 5 კლასში (კლასის ხელმძღვანელი ი.ფაიქიძე) ჩატარდა ღია გაკვეთილი ბუნებისმეტყველებაში თემაზე: „ჩვენი საქართველო“, პადაგოგი მაკა ბარაბაძე.

გაკვეთილს ესწრებოდნენ სკოლის დირექცია, საბუნებისმეტყველო კათედრის თავმჯდომარე, კათედრის წევრები, პედაგოგები და მშობლები.