2013 წლის 24 დეკემბერს სსიპ ქალაქ ქუთაისის #17 საჯარო სკოლის სააქტო
დარბაზში სკოლის მოსწავლეთა მშობელთათვის გაიმართა სტუდია “გუთანი”–ს ფილმის “მიწის სჯულის” ჩვენება.