სკოლის დირექტორი ქალბატონი ირინე ჯგერენაია იმყოფებოდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ

ორგანიზებულ ტრენინგზე “სასწავლო პროცესის მართვა”