2012 წლის 17 ოქტომბერს ჩატარდა სსიპ ქალაქ ქუთაისის №17 საჯარო სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნები.

საბაზო საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობა განისაზღვრა შემდეგი შემადგენლობით:

1) კოკაია ლიკა – IX კლასი – თავმჯდომარე
2) სულაბერიძე ნინო – VIII კლასი – მდივანი
3) კვერნაძე გიორგი – VII კლასი – წევრი
4) მახარეიშვილი ნიკოლოზი – VII კლასი – წევრი
5) სვანიძე ელენე – VII კლასი – წევრი
6) ჭეიშვილი ნიკა – VIII კლასი – წევრი
7) ხარაბაძე საბა – VIII კლასი – წევრი
8) ხურციძე თორნიკე – IX კლასი – წევრი
9) გურგენიძე თეონა – IX კლასი – წევრი

საშუალო საფეხური:

1) კლდიაშვილი ირაკლი – X კლასი – თავმჯდომარე
2) ჯანელიძე თინათინი – XII კლასი – მდივანი
3) თოდუა ემზარი – X კლასი – წევრი
4) ურუშაძე ზურაბი – X კლასი – წევრი
5) ცინაძე თამარი – XI კლასი – წევრი
6) სვანაძე ბექა – XI კლასი – წევრი
7) ვაშაკიძე ვლადიმერი – XII კლასი – წევრი

სკოლის დირექცია ულოცავს ყველა თვითმმართველობის წევრს არჩევნების წარმატებით ჩატარებას და უსურვებს წარმატებებს.