2012-2013 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის პირველ ტურში გამარჯვებულ მოსწავლეთა რაოდენობა:

1.ქართულ ენასა და ლიტერატურაში: მე-9 კლასი -4, მე-10 კლასი-7.

მე-11 კლასი -2, მე-12 კლასი -10.
2.ინგლისურ ენაში: მე-8 კლასი-ერთი, მე-9 კლასი -3
3.რუსულ ენაში: მე-8 კლასი -6, მე-9 კლასი -7, მე-10 კლასი-3, მე-11 კლასი -2.
4. გეოგრაფიაში: მე-9 კლასი -2, მე-10 კლასი – 3
5. ისტორიაში – ერთი
6. ქიმიაში – ერთი

მე-9 და მე-10 კლასების მოსწავლეებმა ნაილი ონიანმა, ლიკა კოკაიამ, მარი მარუაშვილმა და თათია წერეთელმა გაიმარჯვა ორ და მეტ საგნებში.