2012 წლის 19 ოქტომბერს №17 საჯარო სკოლის პირველი კლასის მოსწავლეები (კლასის ხელმძღვანელი ხათუნა ფაიქიძე) და მოსწავლეთა მშობლები იმყოფებოდნენ უქიმერიონის გორაზე

აღდგენილი ბაგრატის ტაძრის სანახავად. ექსკურსიის მიზანი იყო ქუთაისის ღირსშესანიშნავი ადგილების დათვალიერება, ეროვნული სიამაყის გრძნობის გაღვივება, ერთმანეთთან დაახლოება.