2012 წლის 26 ოქტომბერს მე-4 კლასებში (მათემატიკის პედაგოგი ირინე ადეიშვილი) მათემატიკის გაკვეთილი ჩატარდა ღია ცის ქვეშ თემაზე “სიგრძის საზომი ერთეულები”.

მოსწავლეებმა გაზომეს მანძილი სხვადასხვა პუნქტებს შორის და მოახდინეს პრაქტიკული გამოანგარიშება.