საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული სტუდენტური საზაფხულო დასაქმების პროგრამა “SummerJob”-ის მონაწილეები ქუთაისის №17 საჯარო სკოლაში სამუშაოებს შეუდგნენ.

პროგრამა “SummerJob” გამიზნულია იმისთვის რომ სტუდენტებმა მიიღონ გამოცდილება და გამომუშავებული თანხა სწავლას, შემეცნებას, მოგზაურობას და დასვენებისათვის გამოიყენოს,.