30 მარტს I კლასში (მასწავლებელი მედეია ადეიშვილი) ჩატარდა პოეზიის საღამო ,,ჩემი საყვარელი ლექსი”
მოსწავლეებმა თავად შეარჩიეს და მხატვრულად წაიკითხეს ლექსები. მათი მონდომება და მცდელობა, რომ ლექსის წაკითხვისას სათანადოდ გამოიყენონ ინტონაცია, მიმიკა და ა.შ.

დიდად შეუწყობს ხელს გამომეტყველებითი კითხვის უნარის განვითარებას.