სსიპ ქუთაისის №17 საჯარო სკოლაში შედგა შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგები და სსიპ ქუთაისის №20 საჯარო სკოლის მასწავლებლები: ლალი რეხვიაშვილი და თამარ ჯიშკარიანი. შეხვედრის მიზანი იყო კათედრის მუშაობის გაცნობა და გამოცდილების გაზიარება. საუბარი შეეხო ნეტ-ბუკების გამოყენებას სასწავლო პროცესში, გაკვეთილების დაგეგმვას, სადამრიგებლო ჟურნალების წარმოებას, ღონისძიებათა ჩატარების სპეციფიკას.

ნაჩვენები იყო I კლასში, მათემატიკაში ერთ-ერთ გაკვეთილზე გამოყენებული ელექტრონული რესურსი.