2012 წლის 16 თებერვალს სსიპ ქუთაისის №17 საჯარო სკოლაში ბრიტანეთის საბჭო შეხვდა ქუთაისისა და იმერეთის რეგიონის საჯარო და კერძო სკოლების ინგლისური ენის პედაგოგებს. პროექტის მენეჯერმა თამარ კვაჭაძემ პედაგოგებს წარუდგინა ახალი პროექტი სახელწოდებით “Design My Future”.