2012 წლის 4 ივნისს IV კლასის მოსწავლეებმა (პედაგოგი: ხათუნა ფაიქიძე) წარმოადგინეს სპექტაკლი პატრიოტულ თემაზე: “შენ, სისხლო ჩემო…”

რომელსაც ესწრებოდნენ მოწვეული სტუმრები, სკოლის დირექტორი, პედაგოგები და მშობლები. ბავშვებმა სცენაზე ჩვენი სამშობლოს ისტორიული წარსული გააცოცხლეს, რამაც კიდევ უფრო აამაღლა ბავშვებში პატრიოტული სულისკვეთება.