2011 წლის 25 ივლისიდან 30 ივლისამდე საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით და კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის ორგანიზატორობით გაიმართა ტრენინგი სამოქალაქო განათლება პედაგოგთათვის. აკრედიტირებულ ტრენინგ–პროგრამაში “დემოკრატიული მოქალაქეობის სწავლება” მონაწილეობა მიიღო 17 საჯარო სკოლის პედაგოგმა თამარ ბარბაქაძემ. მას გადაეცემა სერტიფიკატი.