2011 წლის 18 დეკემბერს ქუთაისის #17 საჯარო სკოლაში გაიმარა საჯარო დებატები ( პროექტი ”გზა პარლამენტისაკენ”). პროექტის ფინანსურ მხარდაჭერას ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, აგორა ცენტრალური ევროპა – საზოგადოება დემოკრატიისა და კულტურისათვის და საერთაშორისო ასოციაცია ”კივიტას გეორეგიკა” უწევდა. დებატებში მონაწილეობა მიიღეს იმერეთის რეგიონის სამტრედიის №4 , №12, ტყიბულის №1, ქუთაისის #17 საჯარო სკოლებმა. დებატების შემდეგ ტურში გადავიდა ტყიბულის №1 საჯარო სკოლის გუნდი .

დებატების ყველა მონაწილეს გადაეცათ სერთიფიკატები. ქუთაისის №17 საჯარო სკოლის მოსწავლეს ნინო მერკვილაძეს გადაეცა პრიზი (აიპოდი), როგორც საუკეთესო პრეზენტატ