სსიპ ქალაქ ქუთაისის №17 საჯარო სკოლაში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერითა და ფედერაცია “Save The children International (SCI)”-ის ინიციატივით

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეთათვის მოეწყო საეტლე ბილიკი, საკლასო ოთახი, სასადილო და საპირფარეშო. სამუშაოები დაფინანსდა პროექტის “თანაბარი შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის” ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს “USAID”-ის ხელშეწყობით. ჩატარებული სამუშაოების მიზანია ხელი შეუწყოს სასწავლო გარემოს შექმნას შსსმ მოსწავლეთათვის.