2012 წლის 30 აპრილს გაიხსნა პროექტი სახელწოდებით ”სამოქალაქო საზოგადოება”, რომელსაც ორგანიზებას უწევს ”სტუდენტური დებატების ასოციაცია” (ხელმძღვანელი მონიკა მარღანია).

პროექტის საორგანიზაციო ჯგუფში მიწვეულნი არიან სსიპ ქალაქ ქუთაისის №17 საჯარო სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლეები: მერი ღამბაშიძე, ნინო მერკვილაძე და ვალერი ფორჩხიძე რომლებიც ჩაატარებენ ტრენინგებს ადვოკატირებაზე, ლიდერობასა და კომუნიკაციებზე. პროექტის ხანგრძლივობაა ოთხი თვე