პირველი საატესტატო გამოცდა ჩატარდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. გამოცდა დაიწყო დილის 9სთ-ზე და მიმდინარეობდა კომპიუტერის საშუალებით ონლაინ რეჟიმში 17:30 წთ-მდე.
გამოცდაში მონაწილეობა მიიღო დარეგისტრირებულმა 75-მა მოსწავლემ. პროცესი წარიმართა შეფერხებისა და ხარვეზის გარეშე.