10სთ-ზე დაიწყო XII კლასის გამოსაშვები გამოცდების გენერალური რეპეტიცია, შემდეგი განრიგის მიხედვით: 10სთ-ფიზიკა, 11სთ-ქიმია, 12სთ-ბიოლოგია. მოსწავლეები დაიყო ოთხ ნაკადად. აპრობაციაში მონაწილეობა მიიღო პირველი ნაკადის 19-მა მოსწავლემ. ისინი (ა) დამკვირვებლებმა გაანაწილეს საგამოცდოდ მომზადებულ ორ სექტორში.