2012 წლის 11 მაისს სსიპ ქალაქ ქუთაისის №17 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა (ლიკა კოკაია, მარი მარუაშვილი, მარი ხეცაძე) მონაწილეობა მიიღეს ინგლისური ენისკონკურსში  ,

(პედაგოგები: მანანა მეტრეველი, ზურაბ მუშკუდიანი)  , რომელიც განხორციელდა პროექტის ”Design My Future” ფარგლებში. პროექტი ხორციელდებოდა ბრიტანეთის საბჭოსა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან, ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახურთან, აგრეთვე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთობლივი თანამშრომლობით.
სკოლის მოსწავლეებმა აღნიშნულ კონკურსში მოიპოვეს პირველი ადგილი და დაჯილდოვდნენ ფულადი პრემიითა და სხვადასხვა პრიზებით