2012 წლის 1 მაისს სსიპ ქალაქ ქუთაისის №17 საჯარო სკოლაში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და ზოგადი განათლების,

განვითარების დეპარტამენტის ხემლძღვანელი ქალბატონი ნათია ჯოხაძე შეხვდა ქალაქ ქუთაისის საჯარო სკოლების პედაგოგებსა და დირექტორებს. გაიმართა პრეზენტაცია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 2012 წელს განხორციელებულ და განსახორციელებელ საკითხებზე, პრეზენტაციის დასასრულს ქალბატონმა ნათიამ უპასუხა პედაგოგების შეკითხვებს.