სპორტულ აქტივობაში მონაწილეობა მიიღო დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებმა. მხიარულ სტარტებში ღირსეული გამარჯვება და გარდამავალი თასი მოიპოვა,

მეორე მეორე კლასმა დამრიგებლის მანანა ორბელაძის ხელმძღვანელობით.