2012 წლის 3 მაისს PH International ”სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების” პროგრამის ფარგლებში სსიპ ქალაქ ქუთაისის №17 საჯარო სკოლაში სტუმრად იმყოფებოდა.

საქართველოს სკოლის მოსწავლეთა გაერთიანების ალიანსი, რომელიც შეხვდა ქუთაისის სხვადასხვა საჯარო სკოლის მოსწავლეებს. ფორუმ თეატრის, თეატრალური იმპროვიზაციული გზით მოსწავლეებმა წარმოადგინეს პრობლემების გადაჭრის გზები.