საერთაშორისო ორგანიზაცია World Vision Georgia და World Visioin Romania -ს მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამის UNDP მხარდაჭერით საქართველო რუმინეთის მოზარდების გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში სალომე ქარჩხაძის შემდეგ რუმინეთში იმყოფებოდა XI”’ კლასის მოსწავლე აკაკი ძანძავა. იგი ქართველ მოსწავლეებთან ერთად გაეცნო რუმინეთის განათლების სისტემას და რუმინელ მოსწავლეებს. აკაკი ძანძავამ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის უფლება მოიპოვა პროექტით “სკოლის რადიოკვანძი”.