ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო, ორგანიზაცია PH International-თან ერთად ანხორციელებს საპილოტე პროგრამას “ინგლისური ენა სამოქალაქო განათლების გამოყენებით”. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სსიპ ქუთაისის №17 საჯარო სკოლის II-3 და VI-2 კლასებში ჩატარდა ღია გაკვეთილები ინგლისურ ენაში

(პედაგოგები: თეა ბარდაველიძე და ზურაბ მუშკუდიანი) გაკვეთილების მონიტორინგი აწარმოა ამერიკელმა განათლების ექსპერტმა პიტერ ანატოლოვიჩმა. გაკვეთილი ეძღვნებოდა ქართულ-ამერიკულ დღესასწაულებს. საგაკვეთილო პროექტში გამოყენებული იქნა მულტიმედიის საშუალებები. ბავშვები გაეცვნენ ამერიკის კულტურას და გაავლეს პარალელები ეროვნულ დღესასწაულზე. გაკვეთილის ბოლოს ტრენერის მიერ გაკეთებული იქნა ანალიზი