30 მარტს, I-2 კლასის დამრიგებლის ციური ბაჯაძის მიერ ჩატარდა კონკურსი – ”მოგზაურობა ანდაზეთში”. რომლის მიზანიც იყო, სხარტი, ლოგიკური აზროვნების გამოვლენა. კონკურსში გამოვლინდა გამარჯვებული მოსწავლეები, მათ შეძლეს წუთში 15-დან 25-მდე ანდაზის დასახელება.