2012 წლის 23 მაისს VI კლასის მოსწავლეებმა (დამრიგებელი ნარგიზა მებურიშვილი) განახორციელეს პროექტი: “ვკითხულობთ კლასიკოსებს” მორიგი პრეზენტაცია.

მათ წარმოადგინეს ო.ჰენსის ორი მოთხრობა: “მოგვთა საჩუქარი”, “უკანასკნელი ფოთოლი” და ნ.დუმბაძის “მე ვხედავ მზეს”, განიცადეს თითოეული მათგანი, იმსჯელეს მოქმედ პირთა ქცევის მოტივებზე და უპასუხეს კითხვას: “რა არის სიყვარული”, რომელიც სამივე ნაწარმოების მიხედვით პროექტის თემა იყო. პრეზენტაციაზე მოსწავლეებმა თავიანთი გამოხედვები გაამყარეს ფორმატზე შესრულებული ნამუშევრებით აგრეთვე მაკეტით და უჩვენეს “სამხედრო გაკვეთილის” ინსცენირება რომანიდან “მე ვხედავ მზეს” პროექტის მიზანი: სოციალური საგზლით კიდევ ერთხელ აღჭურვილიყვნენ მოსწავლეები და დაახლოვებოდნენ წიგნს პრეზენტაციით მიღწეულ