2012 წლის 6 ივნისს სსიპ ქალაქ ქუთაისის №17 საჯარო სკოლის სააქტო დარბაზში მეექვსე მეორე და მეექვსე მესამე კლასელებმა პედაგოგ თამილა ჩეპელევას ხელმძღვანელობით წარმოადგინეს

,მუსიკალური ვიქტორინა: “ვინ უკეთ, ვინ მეტი”, რომელიც თავისი შინაარსითა და ფორმატით მრავალმხრივი იყო, მოიცავდა დაგროვილი ცოდნის გამოვლენას, მსჯელობას შემოქმედებას, არტისიზმს, ხელოვნების მიმართ.