სსიპ ქუთაისის №17 საჯარო სკოლაში ჩატარდა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ განხორციელებული ეროვნული შეფასება. გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 1-2 კლასის 30-მა მოსწავლემ, პედაგოგებმა და სკოლის დირექციამ. შეფასებას ანხორციელებდა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის და მარკეტინგის ინსტიტუტის (IPM) თანამშრომლები: ქეთევან ნარეშელაშვილი და მეგი