2012 წლის 14 მაისს სსიპ ქალაქ ქუთაისის №17 საჯარო სკოლაში ჩატარდა გაკვეთილის მონიტორინგი ორგანიზაცია ”ადამიანი გაჭირვებაში”

პროექტის ”ერთი მსოფლიო საქართველოს სკოლებში” ფარგლებში. გაკვეთილი ადამიანის უფლებების სწავლება დოკუმენტური ფილმებით მე-9 კლასში ჩაატარა სამოქალაქო განათლების პედაგოგმა თამარ ბარბაქაძემ.
მონიტორინგს ესწრებოდა:
პროექტის წარმომადგენელი სოფო გოდუაძე და პროექტში ჩართული პედაგოგი ირინა კუდრიავცევა. შეფასდა პროექტის მიდმინარეობისას მიღებული ცოდნა და მიღწეული შედეგები.