2012 წლის 20 აპრილიდან 3 მაისის ჩათვლით საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრამ ჩაატარა კვიეული ”დედამიწა ჩვენი სახლი” კვირეულის ფარგლებში ჩატარდა კონკურსები:

რუკის კითხვასა და ცოდნაში (მე-7, მე-8 კლ.) ჩემი პირველი ურთიერთობის კონტურულ რუკასთან (მე-5 კლ.) ვინ უკეთ იცის საქართველოს და მსოფლიოს ისტორი (მე-7, მე-8 კლ.)
მოგზაურობა წარსულში მე-9 კლასები ღია გაკვეთილი ისტორიაში (მე-6 კლ.) კვირეულის ფარგლებში №17 საჯარო სკოლის საზოგადოებრივ და საბუნებისმეტყველო კათედრებმა (მასწავლებლები: რუსუდან ქემოკლიძე, დარეჯან გურეშიძე, მაკა ბარაბაძე, ნატო კუპრავა). მე-9 – მე-11 კლასის მოსწავლეებთან ერთად ესტუმრნენ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის (ფიქრია ჯინჯიხაძე), ბიოლოგიისა (მამული რუხაძე) და ქიმიის (ნინო კახიძე) კათედრებს. გაიმართა გულთბილი მიღება, საუბარი და შესრულდა პრაქტიკული ცდები ქიმიაში (ლიზი ტყავაძე) მოსწავლეები. ამ შეხვედრებით აღფრთოვანებულები დაბრუნდნენ სკოლაში და შთაბეჭდილებები გაუზიარეს თანატოლებს. მოეწყო გამოფენა კონკურსი განახლებული ქუთაისი (მე-6 კლ.) წარმოდგენილია სხვადასხვა პროექტები მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. გადავარჩინოთ დედამიწა, მომავალ არჩევნებთან დაკვშირებით მე და კარდაკარ, რომელიც მოსახლეობის აღწერას მიეძღვნა. 8 მაისს ჩატარდება დასკვნითი კონფერენცია ”დედამიწის დღე”. გამოვლინდება კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლეები, რომლებსაც გადაეცემათ სიგელები.