ქუთაისის ადგილობრივმა თვითმმართველობამ, ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის წარდგინებით ტელევიზორით დააჯილდოვა ქუთაისის სსიპ №17 საჯარო სკოლის ინგლისური ენის პედაგოგი: თეა ბარდაველიძე.